Service

En varmepumpe-service er viktig for både lommeboka og innemiljøet.

Vår service inkuderer:

 • Kontroll av avløp
 • Grundig rengjøring av inne og utedel
 • Smøring av lager
 • Ettertrekking av alle blindhetter, og lekasje sjekk på disse
 • Kontroll av elektriske kontakter og tilkoblinger. Omgjøres om nødvendig
 • Kontroll av varmekabel
 • Sjekk av vifter og kompressor for eventuelle ulyder
 • Sjekk av kanaler og rørgate
 • Måling av strøm og temperaturer samt sammenligning av resultat mot fabrikatens spesifikasjoner
 • Generell gjennomgang av anlegget og dets funksjon
 • Eventuell opplæring av fjernkontroll, filterrengjøring og varmepumpen generelt
 • Utarbeiding av servicerapport

Service av din varmepumpe

En varmepumpe sirkulerer mye luft inne i boligen.
Derfor vil det samle seg mye støv og skitt i varmepumpa.

Det er viktig at du som kunde rengjør filter regelmessig, men det er ikke nok i det lange løp. Dessverre.

Mye støv og skitt vil gå forbi filteret og legge seg inne i registeret på varmepumpa. Det resulterer i av varmeledingsevnen blir dårligere da støvet fungerer som et isolerende lag.

Det betyr at varmepumpa må bruke mer energi på å gi deg ønsket temperatur, og dermed reduseres virkningsgraden kraftig.

En annen vesentlig ting er bakterier. Særlig hvis du bruker varmepumpa på kjøling vil det danne seg mugg og andre uønskede partikler i varmepumpa. Dette er ikke bra å sirkulere rundt.

En service annen hvert år er derfor anbefalt av leverandørene og vel verdt pengene.