Kjøpsvilkår

 

Vi gjør oppmerksom på at for enkelte tjenester og/eller produkter gjelder andre betingelser.

 

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet ved aksept av disse betingelser, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Vi leverer kun varmepumper og annet utstyr som krever sertifisert installasjon, ferdig montert.

Produkter som krever montering av oss levers primært i Telemark og Vestfold.
Kontakt oss for forespørsel om levering og montering andre steder i landet.

 

 

Din bestilling

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Priser oppgis inkl. mva.

Det tas forbehold om rett til justering av priser i nettbutikken i tilfelle endring av disse.
Riktig pris vil fremkomme av ordrebekreftelse.

Levering og transport

Våre produkter kan hentes på Pick-up point i Skien, Sendes med Bring eller PostNord.
Produkter som krever montering av oss vil bli levert av montør.
Ved transportskade, må transportør kontaktes.

Fri frakt

Ved fri frakt forbeholder vi oss retten til å endre fraktmetode og/eller befrakter.

Feil eller manko

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks via kontaktskjema eller e-post, og senest 7 dager etter mottakelsen.

Betaling

Betaling skjer til montør umiddelbart etter installasjon. Montør vil benytte betalingsterminal som godtar bankaxept kort.
Ønskes delbetaling via vårt finansieringsselskap eller annen betalingsmåte avtales dette ved kontraktinngåelse.

 

Montering av varmepumper

Alle våre varmepumper leveres kun med installasjon.
Arbeid ved installasjon utover punktene under vil komme som tillegg og vil bli belastet av montør ved montering.

 • Montering av innedel inntil 250 cm over gulv
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
 • Montering utedel inntil 150 cm over bakkenivå
 • Inntil 4 m kobberrør med plastkanal og kondensslange
 • Elektrisk tilkobling mellom inne og utedel inntil 4 m, og 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel
 • 2 stk standard veggbraketter og 4 stk vibrasjonsdempere
 • Borring i standard trevegg
 • Test og i gang kjøring av pumpen
 • Brukerveiledning til kunden
 • Kjøring inntil 25 km (en vei). Standard km satser tilkommer utover dette.

Det spesifiseres:
Standardmontering inkluderer ikke:

 • Spesialtilbehør som varmepumpehus eller tak og montering av dette
 • Demonetering av gammel varmepumpe
 • Wifi oppkobling
 • Dryppanne for drenering av kondensvann og montering av dette
 • Kostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur
 • Rørgjennomføring i bolig med TEK krav
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde

Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpen er ikke inkludert i standard montering.

 

Angrerett

Ved salg fra stand, messe eller annet salg utenfor fast utsalgssted har kjøper 14 dagers ubetinget angrefrist. Fristen løper fra det tidspunkt de opplysningene som kreves med hjemmel i angrefristloven kapittel 3 er mottatt på forskreven måte. Hvis installasjonen påbegynnes før angrerettens utløp vil kjøper, dersom hen ønsker å benytte seg av angrefristen, betale kostnadene knyttet til montasjen med kr 5500,- P.T.
Blir montør forhindret / plassering ikke klargjort fra kjøpers side påløper omkostningene og gjeldene timespriser.

 

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Telemark Energispar AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig pr E-post eller kontaktskjema.

 

Garanti

Garanti er en fordel som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de lovbestemte rettigheter i henhold til norsk lov, og ingen erstatning for den allmenne reklamasjonsretten. Alle våre produkter kan benyttes i Norge og tilfredsstiller alle krav til sikkerhet så lenge plassering, bruk og vedlikehold er i tråd med produsentens anvisninger.

For at garantier skal være gjeldene må produktet være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Garantitiden regnes fra forsendelsesdato/monteringsdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel med Telemark Energispar AS følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Nedre Telemark tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.