Overalt der vann fungerer som varme- eller kjølemedium, er det behov for rensing. I vann er det stoffer som skiller seg ut og legger seg som et isolerende belegg i rørvegger og andre deler av anlegget. Etter en tid legger det seg et belegg på rørvegger og andre deler av anlegget.

Da må det renses

Belegget gjør at effekten blir dårlig eller at man mister effekten helt. Dette medfører meget høye drifts- og vedlikeholds- kostnader. Våre rensemidler er giftfrie og biologisk nedbrytbare. De kan benyttes både i varme- og kjøleanlegg, energibrønner, vann-luft varmepumper og i solenergianlegg.

Løsningen er Sentinel Vannbehandling:

Rensemiddel
Sentinel er utviklet for å forbedre systemeffektivitet, redusere energiforbruk og utslipp av karbondioksid, samt forlenge levetiden på varme- og kjøle systemer. Produktene er enkle å bruke og å kontrollere. Generelt skal innvendige rør alltid rengjøres, desinfiseres (hvis lavtemperaturanlegg) og korrosjonsbeskyttes.

Rengjør
Alle varme- og kjølesystemer rengjøres med rengjøringsmidler før de settes i drift. Dette gjøres for å eliminere korrosjon og oppbygging av slam i systemene. Belegg som legger seg i radiatorer, vekslere, pumper, ventiler o.l. resulterer i redusert energioverføringsevne, som igjen resulterer i at en må tilføre mer energi for å oppnå ønsket resultat.

Beskytt
Tilsett inhibitor som beskytter mot korrosjon og avsettinger i varmeanlegg. Tre separate korrosjonsinhibitorer gir maksimal beskyttelse til alle typer materialer, inkludert aluminium. Optimaliserer effektiviteten av kjelen. Nivået kan enkelt kontrolleres med X100 testsett.

Vedlikehold
Tilgang til enkle vedlikeholdssett for kontroll av systemene og vannkvalitet. Sentinels produkter inneholder korrosjonsinhibitor, inkludert de glykolbaserte produktene. Alle produktene er giftfrie og biologisk nedbrytbare. Produktene kan benyttes både i varme- og kjøleanlegg, energibrønner, vann-luft varmepumper, samt i solenergianlegg. Sentinel leveres i 1, 5, 10 og 20 liters kanner. Kan ogsa leveres i større kvantum på forespørsel. Valg av produkt avhenger av type anlegg – se de følgende sidene for spesifiseringer til anlegg. X- serien omfatter sentralvarmeanlegg, R-serien (renewable) omfatter anlegg for fornybar energi. Produkter til andre type anlegg er også tilgjengelig.

Befaring

Gratis befaring

Har du spørsmål om rensing av vannet i dine varme-eller kjølesystemer? Ta kontakt med oss, så avtale vi tid for en gjennomgang av situasjonen.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.