Hvor høyt er radonnivået i din bygning?

Vi utfører radonmålinger
og hjelper med tiltak

Radon forekommer i alle slags bygninger. Derfor har Statens strålevern fra 2014 fastsatt krav til radonnivå i både utleieboliger, skoler og barnehager. Telemark Energispar utfører radonmålinger og hjelper med tiltak for å redusere verdiene til et akseptabelt nivå.

 

Radonmåling

Statens strålevern skriver på sin webside:
Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig. For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier.

 • Radonmåling i inneluft
  Radonkonsentrasjonen i en bygning kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. For å fange opp disse variasjonene må en radonmåling foregå over en periode på minst 2 måneder. Innemiljøet er mest stabilt i vinterhalvåret, og radonmålinger bør derfor utføres på vinteren.
 • Helse
  Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden.
 • Forekomst
  Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg: Boliger, arbeidslokaler, skoler, barnehager osv. Total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger: Jobb, fritid og privat bolig.
 • Radonmåling
  Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen.
 • Radonkilder
  Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen.

 

Kontakt oss for å få gjennomført radonmåling – Vi tar din trygghet på alvor.

Befaring

Gratis befaring

Radon finnes over alt. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om radon. Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt for å avtale en kartlegging av radonnivået i din bolig.

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.