Komfort uten borekostnader

Med Ecodan varmesentral fra Mitsubishi Electric får du en pålitelig og høyteknologisk oppvarmingsløsning med høy komfort til din bolig, uten borekostnader. Oppvarmingskostnadene til vannbåren varme og varmtvann vil bli sterkt redusert.

Driftssikker kvalitet

Mitsubishi Electric prioriterer kvalitet. Med kvalitet mener vi utvikling og produksjon av vesentlige komponenter, streng produksjonskontroll og nulltoleranse for feil og mangler. Når du kjøper en Ecodan varmesentral setter vi vår ære i at du får et produkt som leverer varme og trygghet for hele familien.

Vaskerom

Trygghet

Med høy fagkompetanse i alle ledd og jevnlig kursing av våre autoriserte forhandlere kan du føle deg trygg på at du gjør en sikker investering.

Løsning for alle

Med over 200 kombinasjoner mellom ute- og innedeler har vi løsningen som passer nettopp din bolig, uavhengig om du bor i nytt- eller gammelt hus, i mildt- eller ekstremt kaldt klima!

Fordeler med Ecodan varmesentral:

  • Vesentlig reduserte fyringskostnader
  • Høy komfort og godt inneklima
  • Bedre energimerke på boligen
  • Ingen borekostnader
  • Meget effektiv varmtvannsproduksjon
  • Inntil 30.000 kr tilbakebetales fra Enova

Les mer på www.ecodan.no/

Enovatilskuddet

Enova gir nå tilbake inntil 30.000,- etter installasjon av luft-vann varmepumpe i din bolig. Tilskuddet gjelder alle tiltak: nybygg/rehabilitering, bytte fra elektrisk oppvarming, og ved erstatning av eksisterende oljefyr med en mer energivennlig løsning.

Les mer på Enovas web: www.tilskudd.enova.no/

Før/nå-illustrasjon

Befaring

Gratis befaring

Finn ut hvor mye du kan spare og hva en varmepumpe kan gjøre for inneklimaet. Vi kommer på befaring for en prat om hvilken modell som best dekker dine behov.

Fyll inn kontaktinformasjon og eventuelle spørsmål i skjemaet under, så ta vi kontakt for å avtale tidspunkt.

Befaringen følges opp med et uforpliktende tilbud med pris inkludert montering.

Kontaktskjema